Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole

O škole

ZŠ a MŠ Chotěbuz, příspěvková organizace je venkovská malotřídní škola (dvojtřídní) s ročníky 1.- 4.Třídy se tvoří spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Většinou se spojuje 1. a 2. ročník a 3. ročník se 4. ročníkem.Škola není plně organizovaná. Kapacita školy je 40 žáků. Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny, jejíž kapacita je 30 žáků. Součástí školy je i školní jídelna.

Mateřská škola je součástí Základní školy Chotěbuz a tvoří spolu jeden právní subjekt. Škola je jednotřídní, ve třídě jsou děti od 3 – 7 let.Její činnost byla zahájena 21.10.1969. Kapacita mateřské školy je 28 dětí.

Škola je umístěna v centru obce, autobusová zastávka je přímo u školy. Budova byla rekonstruována v roce 2005 a vybavena vlastní plynovou kotelnou pro vytápění. V přízemí je MŠ, kuchyň a jídelna, škola a družina jsou v 1. patře. Dětem slouží dvě třídy a počítačová učebna, která je vybavena počítači, tablety a interaktivní tabulí. Na tělesnou výchovu docházejí žáci do kulturního domu cca 30 m od školy. Třídy jsou vybaveny polohovacími lavicemi i židlemi. Není typem spádové školy. Žáci, kteří školu navštěvují jsou většinou místní. Do pátého ročníku přecházejí do škol v Českém Těšíně dle svého výběru.

Součástí školy je zrenovovaná přírodní zahrada, kterou využíváme ke vzdělání, hrám, sportovním účelům i ostatním akcím.
V blízkém okolí naší školy se nachází Sportovně kulturní středisko Chotěbuz s rozlehlým hřištěm, které využívá MŠ i ZŠ. Poloha školy nám dává možnost často navštěvovat nedaleké rybníky, les a místní farmu.

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům

Škola se v roce 2006 zapojila do sítě tvořivých škol a po zkušebním roce činnostního učení chceme touto nastoupenou cestou pokračovat. Proto také náš ŠVP nese název Tvořivá škola.

Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Ve tvořivé škole dbáme na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Kdybychom na zájmy dětí nedbali, naše výchovné snahy by nebyly úspěšné. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu.

Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska i řešit různé opravdové životní situace. Školní práci přizpůsobujeme fyziologii a psychologii dítěte. Motivace a účelnost učení jsou charakteristickými znaky tvořivé školy.
Zabezpečení výuky žáků se specifickými potřebami, se zdrav. postižením je řešeno v rámci možností školy.

Škola prozatím není bezbariérová, má připraven projekt, jak docílit bezbariérovosti  výtahovou šachtou. Škola spolupracuje s PPP v Českém Těšíně, Třinci, Frýdku Místku a v případě potřeby i s SPC v místech, kam spadají děti s těmito potřebami. Jsme schopni zabezpečit i podmínky pro mimořádně nadané žáky.

Dětem v naší škole nabízíme ve vyučování i mimo něj prostřednictvím zájmových kroužků a školní družiny:

 • Výuku anglického jazyka (Pygmalion).
 • Možnosti využití počítačů.
 • Sportovní aktivity.
 • Badatelské aktivity.
 • Organizace kulturních programů.
 • Hru na hudební nástroj (flétna, klavír).

Dle možnosti zajišťujeme pravidelně školu v přírodě.

Na škole každoročně probíhá pro všechny ročníky plavecký výcvik. 

Tematické akce

 • Rozsvěcení vánočního stromečku.
 • Mikulášská nadílka.
 • Vánoční besídka.
 • Karneval.
 • Den matek.
 • Den dětí.
 • Školní výlet.
 • Škola v přírodě.
 • Účast dětí MŠ ve vyučování prvního ročníku.
 • Návštěvy divadel, kin.
 • Branný den s dobrovolnými hasiči.

Pravidelné jsou projektové dny

 • Podzim.
 • Vánoce a advent.
 • Velikonoce.
 • Abeceda peněz (finanční gramotnost).

Vyučované předměty

Zkratky jednotlivých předmětů zde uvedené odpovídají zkratkám v rozvrzích tříd. Jen jedna z nich je vyjímečná. Chování není předmětem, ale na vysvědčení jeho hodnocení najdete také.

Zkratka Předmět
AJ Anglický jazyk
CJ Český jazyk
HV Hudební výchova
CHOV Chování
INF Informatika
KNÁB Katolické náboženství
M Matematika
Pracovní činnosti
PRV Prvouka
Přírodověda
TV Tělesná výchova
VL Vlastivěda
VV Výtvarná výchova

Třídy

Ročník Třídní učitel Třída
1., 2. Šárka Mrózková Kmenová I
1., 2. Šárka Mrózková Kmenová I
3., 4. Martina Dziadková Kmenová II
3., 4. Martina Dziadková Kmenová II