O škole

Naše základní škola patří mezi tzv. malotřídky.

Nabízíme

 • Nízký počet dětí v ročníku, což zaručuje individuální přístup.
 • Vyučování probíhá dle Tvořivé školy (činnostní učení - poznávání všemi smysly s prvky Montessori).
 • Veškeré učebnice jsou žákům poskytovány zdarma.
 • Nabídka kroužků: anglický jazyk, sportovní hry, kroužek Veselá věda, hra na klavír, flétnu, keyboard.
 • Atraktivní školní výlety již od 1. ročníku.
 • Školní družinu s bohatým programem.
 • Třídy vybavené počítači + učebna PC s interaktivní tabulí a tablety.
 • Plavecká výuka od 1. do 4. ročníku. Dle počasí možnost bruslení a sáňkování.

 • Škola vybavena množstvím učebních pomůcek. Každé dítě má možnost pracovat se svými pomůckami.
 • Kvalitní výuka zajištěna plně kvalifikovanými učitelkami s dalším průběžným sebevzděláváním.
 • Umístění školy v klidném vesnickém prostředí, s možností častých vycházek a aktivit v přírodě.
 • K budově školy patří i školní zahrada.
 • Autobusová zastávka je přímo u budovy školy.

O mateřské školce

Mateřská škola sdílí budovu se Základní školou, kuchyní a jídelnou také s družinou. Děti si tak mohou zvyknout na prostředí, které je může provázet až do ukončení 4.třídy základní školy.

Není to sice vždy pravidlem, ale jistě jak pro rodiče a jejich děti jistá výhoda. My pak můžeme tvrdit, že se pak zde pro ně vytváří druhý domov.