Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Přijímací řízení do MŠ > ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 23/24

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 23/24Datum konání:
15.5.2023

 

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace

K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz, IČ: 71000984

 

 

č.j.: ZSCH146/2023

Datum: 15. 5. 2023

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace  od školního roku 2023/2024.

 

 

dětem s těmito evidenčními čísly:

 

        MS1/2023    přijato k předškolnímu vzdělávání

         MS2/2023    přijato k předškolnímu vzdělávání

         MS4/2023    přijato k předškolnímu vzdělávání

         MS5/2023    přijato k předškolnímu vzdělávání

         MS6/2023    přijato k předškolnímu vzdělávání

         MS7/2023    přijato k předškolnímu vzdělávání

         MS10/2023  přijato k předškolnímu vzdělávání

         MS11/2023  přijato k předškolnímu vzdělávání 

         MS12/2023  přijato k předškolnímu vzdělávání

        MS13/2023  přijato k předškolnímu vzdělávání

          

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Chotěbuz, příspěvkové organizace ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

  

V Chotěbuzi dne 15. 5. 2023 

 

                                                                                                                                                               Mgr. Martina Dziadková

                                                                                                                                                                           ředitelka školy

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 15. 5. 2023